எங்களை பிரிக்காதீர்கள்!

உன்னை என்னிடமிருந்து
பிரித்த அக்கயவன்
என் சாபம் பலித்ததால் தான்
ஒவ்வோர் ஆண்டும் பரீட்சை மண்டபத்தில்
நின்று கொண்டே இருக்கிறான்
நிற்கட்டும் !
நீயின்றி அன்று
நான் பட்ட துன்பம் சொல்லி மாளாது
எந்தனது கையாலே பெருக்கிக் கூட்டி
படித்ததும் தகராறாய்
எத்துணை துன்பம்!
நன்றாய் நிற்கட்டும் அவன்.
அடிக்கடி அழுத்தினால் உனக்கு வலிக்குமென்று
மென்மையை கையாள்வேன்
என் கணித்தல்கள் அத்தனையும் தவறென
உன் விழித்திரையில் காட்டி நின்றாய்!
அழுத்தவே படைக்கப்பட்டதாய் புரிய வைத்தாய்!
என் விரல்கள் பட்டதும்
வரும் உன் வேகம் எப்படி சாத்தியம்?
நான் கூட களைத்துப்போகிறேன் சில சமயம்!
ஆனால் மறுபடியும் தயாரென
பூச்சியம் காட்டுகிறாய் நீ!
என் விரலும் உன் உடலும்
இணைந்து இயங்கும் போது
ஆக்கிமிடிசும் ஐன்ஸ்டினும்
கைகுலுக்கி போகிறார்கள் எனக்கு!
என் இனிய கணிப்பொறியே!
வாழ்ந்து விடேன் இப்படியே
என்னோடு பல்லாண்டு!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: