சூரிய புத்திரர்கள்

இவர்களின் தலையில்
ஒளிவட்டம் இருப்பதாக
யாரும் கற்பனை செய்ய வேண்டாம் !
மிகவும் அரிதாய் அதுவும்
நீங்கள் யாரும் இல்லாத தருணங்களில்
அணிந்திருக்கக்கூடும் தலைப்பா!
சூரியன் உலாப்போகும் மதியங்களில்
வெம்மையும் ஒளியும் உடலில் பட்டு
கரு நிற உடல் தகதகக்க
அள்ளித்தெளித்த நீராய் வியர்வையுடன்
உங்கள் வயல்களில் இவர்களை காணலாம்!
அடுத்த நாள் கஞ்சிக்காய்
காலையிலும் மாலையிலும்
மதியச்சூட்டில் வேகுபவனை
வெயிலில் பேட்டி காணப்போயிருந்தேன்
தொற்றிக்கொண்ட தலை வலிக்கு
இன்னுமே முடிவில்லை!

சில நேரம் இவர்களோடு
சூரியனும் விளையாடுவதுண்டு கண்ணாமூச்சி!
பற்றிக்கொள்ளும் மழையில்
இதோ பாத்திரங்களோடு உள்நாட்டுப்போர்,
ஒழுக்குகளை நிறுத்த வேண்டுமே!
விளையாட்டு நீண்டுபோனால்
நனைந்து போன அடுப்பில் பூனையும் படுக்காது.
சூரியனின் வரவுக்காய்
காத்துக்கிடக்கும் கண்களோடு வயிறும்!
அடித்தாலும் அணைத்தாலும்
அவர்களுக்கு ஆதவன் ஒருவன் தானே!
நாமிருவர் நமக்கிருவராய் தொடங்கி
நமக்கொருவர், நமக்கேன் ஒருவராய்
எங்கள் தொகைகள் தேய்ந்தே போனாலும்
சூரியன் மட்டும் குறைத்துக்கொள்வதே இல்லை
தன் புத்திரர்களின் அளவை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s