நேற்று நான் இருந்தேன்..

மழைத்துளிகள் நிலம் தொட்டுப்புதையுமுன் தெறித்துத் தப்பிக்கும் சில துளிகளைப்போல உன் நினைவுகளை நெஞ்சக்குளத்தில் அமிழ்த்துமுன் இறுதியாய் ஒருதடவை மீட்டுப்பார்க்கிறேன் குளத்தில் விழுந்த கல்லென உன்ஞாபகங்கள் என் இருப்பினை அலைக்கழிக்க நீரில் ஆடும் அந்த வான் நிலவின் நிழலாய் ஒருமுறை ஆடி அடங்குகிறது என் உயிரும் உயிர் கொண்ட காதலும்…

ஐ ஹேட் யூ….

இற்றைக்கு இரண்டு வருடங்களின் முன் உனக்கான என் முதல் காதல் கடிதத்தை இதே காதலர் தினப்போட்டியில் தான் எழுதியிருந்தேன். அதை உன்னைத்தவிர உலகமே படித்திருந்தது. அப்படியே இந்தக்கடிதத்தையும் நீ படிக்க மாட்டாய் என்ற நம்பிக்கையில் எழுதுகிறேன்! போன காதலர் தினம் உனக்கு நினைவிருக்கிறதா? கும்மிருட்டு, நமக்கே நமக்கான தனிமை, ஒற்றை மெழுகுதிரியில் கீற்றாய் வெளிச்சத்தை ஏற்றி வைத்துகொண்டு சண்டையிட்டு, கண்களை வீங்க வைத்த ஜோடி நாமாய்த்தான் இருக்கமுடியும்! திருமணம் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுமாமே.. சத்தியமாய் சொல்கிறேன். நம்மிருவர் திருமணத்தையும்Continue reading “ஐ ஹேட் யூ….”