ஆழி -அர்ஜூனா full link

Alia-Bhatt-for-Dabboo-Ratnani-Calendar-2017-Featured-Image-877x509

“தீராமல் போன ஆசைகள் எல்லாம்
தீர்க்கத் தெரிந்த ஒருவன்
போகாத எல்லை போய் வந்தாலும்
புன்னகை செய்யும் ஒருவன்..

ஒரு கற்பு கன்னிமை கருமம்  எல்லாம் 
கண்டு கொள்ளாத ஒருவன் 
நான் போதும் போதும் என்னும் வரையில் 
புதுமை செய்யும் ஒருவன்..
நான் தேடும் ஸ்ருங்காரன்
இங்கு ஏனோ ஏனில்லை ..
ஒரு நதி ஒரு பௌர்ணமி 😀

ஆழி-அர்ஜூனா Full link

36 thoughts on “ஆழி -அர்ஜூனா full link

 1. I loved this story so much. I have read your nee naan aval which is one of my all time favourite tamil novels. What I really like about reading your stories is the way I feel like an observer of a very important chapter in two people’s lives. The characters are so unique and their characterisation decides the flow of the story. I really liked the way aaraa and arju’s love was both a combination of heart and mind. Keep up the great work. Eagerly waiting for your next story!!!!

  Liked by 1 person

 2. வணக்கம்.. கதை மற்றும் நடை மிக அருமை.. Arjun and aaru கதாபாத்திரம் மிக நேர்த்தியாக இருந்தது.

  Liked by 1 person

 3. Superb story Usha. Really I loved it. The characterization of Arjun and aru was soooo good. I must be read this story atleast 3 times by now. I am really addicted to this story. And the pic of Alia for aaru suits like anything. This is my first comment. Eagerly waiting for your next story.
  I love your writing style. I’ve read all of your stories. And I liked all of them.
  Thank you for this soooo good novel.

  Liked by 1 person

 4. Hi usha dear
  Very excellent story usha…I love your way of writing…என்ன ஒ௫ flow…I really enjoyed it well.keep rocking dear…..

  Liked by 1 person

 5. Thanks ushu,already read this mesmerising novel twice,still the dialogues between aara and arjun is roaming around my mind.both are unique in the way u created,that’s the reason we could accept the story,otherwise this storyline is very tricky and risky,but I think almost all of as accepted this love because of ur writing,especially the way the characters shows the emotions.thanks a lot ,I can’t get rid of them from my mind.thanks for the full link.

  Liked by 1 person

 6. very nice and decent story. emotional attachment does not wait for any prerequisites like age, experience, nature etc. waiting for another nice story.

  Liked by 1 person

 7. Hi usha,
  sry before i completed my comment it was posted. Every stories which u wrote is is unique in its own way.Really i love all ur stories and made my heart to relax and enjoy every moment when i read ur stories.

  Eagerly waiting for ur next story and as well as azaikkiraen vaa.

  Like

 8. Hi mam.Your one of the wonderful work “Meelatho en vasantham” makes me always a feeling of happiness with some pain .It leads me to read your other stories.I always love your work and way of expressing your idea through writing.Each work of your’s magnetizing me towards it.I am also eager to read this novels Aazhi arjuna and With love Mythili.Please link send pannunga mam.keep rocking mam.
  My mail id is :aishuaprs.21@gmail.com

  Liked by 1 person

 9. Hi Usha mam , I have read all of your novels more than twice. I don’t know how I missed this novel. Pls send me the link mam. continue your writing . All the best mam.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: